Bläddra

Ny grammatik : det svenska språkets struktur. Övningshäftet

Köp här

Ny grammatik : det svenska språkets struktur. Övningshäftet

Köp här
NY GRAMMATIK är en enkel och praktisk beskrivning av det levande svenska språket som det talas och skrivs idag. Den visar och förklarar hur vi bygger våra satser och meningar och vilka regler vi mer eller mindre medvetet följer när vi väljer bland olika grammatiska uttrycksmedel.

Det är en bok för alla som är intresserade av det svenska språket och som undrar hur, när och varför vi väljer bland olika grammatiska regler, och den vänder sig framför allt till alla dem som verkligen vill förstå den svenska grammatiken.