Bläddra

Nya beskärningsboken

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård Trädgårdsskötsel: växter och odling
Köp här

Nya beskärningsboken

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård Trädgårdsskötsel: växter och odling
Köp här
Det viktigaste redskapet för alla trädgårdsägare – om olika typer av beskärning (uppbyggnad, underhåll, föryngring) av fruktträd, prydnadsträd och buskar, rosor, kläng- och klätterväxter, barrväxter, häckar, formklippning och renovering av gamla träd.

Att beskära trädgårdens vedartade växter är en intressant och viktig sida av trädgårdsarbetet. Det är dels fråga om en konstart, där träd och buskar beskärs för att öka deras skönhetsvärde, dels om växtvård så att bärbuskar och fruktträd orkar bära stora skördar och hålla sig friska under många år.

Här får man nödvändiga grundkunskaper om träds och buskars biologi. Sedan följer grunderna i hur olika typer av beskärning går till (t ex skötsel av fritt växande trädkronor, formklippning och hamling) och beskärningsbeskrivningar för en mängd träd, prydnadsbuskar, bärbuskar och fruktträd. Hur man beskär de nya formerna av fruktträd (som spindelträd, familjeträd och pelarträd) och den äldre trädgårdens gamla och förvuxna träd och buskar beskrivs också i denna heltäckande bok.

Detta är 6:e omarbetade utgåvan av Beskärningsboken, klassikern på området. Föråldrade avsnitt har ersatts med senaste rön om olika typer av beskärning. Träd- och buskavsnitten är utökade med fler arter. Den praktiska beskärningsnyckeln längst bak i boken är också utökad med fler sorter.

Boken lämpar sig såväl för nyblivna trädgårdsägare som för blivande yrkesproffs.


Klaus Vollbrecht är trädgårdsingenjör och började tidigt ägna sig åt trädvård som är hans specialintresse. Han har arbetat som trädgårdschef och parkchef på Alnarp i sammanlagt 30 år. Idag är han en synnerligen aktiv pensionär med många beskärningskurser för både parkförvaltningar och trädgårdsägare. Han bor i Åkarp i Skåne. I denna utgåva är han huvudförfattare.

Gustaf Alm var en välkänd och kunnig profil inom svenskt trädgårdsliv. Delar av hans texter finns kvar i denna utgåva.

Han Veltman är konstnär. Han har gjort teckningarna i flera av våra trädgårdsböcker, senast i Kompostboken.