Bläddra

Nya svenska fågelboken

Köp här

Nya svenska fågelboken

Köp här
Nya svenska fågelboken behandlar ca 260 fågelarter som häckar i Sverige eller passerar landet under flyttningen. Nu i pocketformat! De ofta unika färgfotografierna i boken är till stor del tagna av författaren. I de fall då fåglarna är svåra att särskilja eller att fotografera i naturen finns de avbildade på de tecknade färgplanscherna. Bildmaterialet har även kompletterats med svart/vita teckningar för att visa på speciella karaktärsdrag. Kartor finns för de fåglar vars utbredning är svår att kortfattat beskriva i text. Här finns också ett avsnitt om fågelstudier i fält samt ett avsnitt om fåglarna och miljön. Boken avslutas med äggplanscher där äggens färg, och form framgår.