Bläddra

Nya tankar om kreativitet och flow

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Nya tankar om kreativitet och flow

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
År 1990 utkom antologin Kreativitet och flow, som bestod av en samling essäer av författare och framstående forskare inom olika verksamhetsområden där de svarade på vad begreppet kreativitet och flow innebar för dem. Drygt tjugo år senare efterfrågas boken alltjämt. Vi tyckte därför att det åter var dags att ställa frågan och se på kreativitetsbegreppet med nya ögon.

Liksom vid förra bokens utgivning är professor Georg Klein huvudredaktör och har skrivit förordet. Han är cancerforskare vid Karolinska Institutet och författare till en rad böcker.

I boken medverkar:
Alyson JK Bailes
Aaron Ciechanover
Ingemar Ernberg
Peter Jansson
Per Magnus Johansson
Bodil Jönsson
Thomas Kabdebo
Judit Kiss
Péter Nádas
Ulf Pettersson
Birgitta Sander
Fredrik Ullén
Unnur Anna Valdimarsdottir
Hans Wigzell