Bläddra

Nyckel / Geometri och jämförelser

Nyckel / Geometri och jämförelser

Köp här
Ingår i en serie om sex arbetshäften där eleverna får träna på grundläggande moment. Det är ett fristående material och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Grundläggande träning i geometri och mätningar.