Bläddra

Nyttovärdering av bibliotek

Köp här

Nyttovärdering av bibliotek

Köp här
I svenskt biblioteksväsende har det hittills varit ovanligt att inkorporera ekonomiska styrinstrument i ledning och utveckling. I takt med ökade krav och ökad konkurrens, till exempel om interna medel, så kommer detta att efterfrågas allt mer.

Nyttovärdering är en kvalitetsanalys. Bibliotekets kvaliteter och nytta behöver lyftas fram både i den egna organisationen och inför omvärlden. Den här boken vill inspirera till det lokala arbetet med mätning och utvärdering av både ”hårda” och ”mjuka” faktorer och tar upp ekonomiska begrepp och termer som författarna förklarar och omsätter till praktiska exempel för bibliotek. Att ta sig tid för reflektion kring detta är lika viktigt som att utföra den service biblioteken dagligen ger. För hur ska biblioteken annars veta om de gör rätt saker? Och för vem?

All verksamhet har sin upprinnelse i ett behov som förhoppningsvis finns utanför väggarna till den organisation som byggts för att fylla behovet.

Viveca Nyström är före detta bibliotekschef och numera konsult och Linnéa Sjögren är bibliotekarie på Göteborgs stadsbibliotek och f d projektledare för Fråga biblioteket.

Omslag: Britta Jeppsson