Bläddra

Obeståndsrätten : Lagtext- och rättsfallssamling

Köp här

Obeståndsrätten : Lagtext- och rättsfallssamling

Köp här

Komplement till Obeståndsrätten - en introduktion, men fungerar även separat. Omfattande lagtext ur utsökningsbalken, konkurslagen, förmånsrättslagen, lagen om företagsrekonstruktion och skuldsaneringslagen. Ett urval rättsfall sorterade efter ämnesområde.