Bläddra

Observatören : svensk FN-observatör i Mellersta Östern

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Fredsbevarande operationer Krig och försvar Militära operationer Personliga berättelser Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Observatören : svensk FN-observatör i Mellersta Östern

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Fredsbevarande operationer Krig och försvar Militära operationer Personliga berättelser Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Våren 1981 deltog jag i en förberedande kurs för FN-tjänst som FN-observatör. Kursen hölls i Strängnäs och där deltog officerare från samtliga Nordens länder. Deltagarna var blivande FN-observatörer och även stabsofficerare till den svenska FN-bataljonen på Cypern. Kursen var unik i sitt slag jämfört med andra kurser utomlands för internationell FN-tjänstgöring. Den var realistiskt och mycket verklighetsnära upplagd och eftertraktad av länder även utanför Norden. Med andra ord en bra utbildning och pedagogisk kurs som bland annat tydligt belyste de kulturella skillnaderna mellan vår nordiska kultur och den i Mellanöstern och Pakistan etc. samt en uppbyggnad av liknande miljöer, kulturer och attityder, som skulle möta oss i kommande FN-tjänst. Jag hade stor nytta av vad jag lärde mig på kursen, bl a när jag stod uppställd mot en vägg i ett utbombat hus, för att bli avrättad. Det var ett urblåst och sönderbombat hus, en ruin mellan de två städerna Chtoura och Zahlé i Libanon, nära gränsen till Syrien. Mer om denna episod, samt andra utvalda händelser kan ni läsa om i denna min berättelse under min tid som FN-observatör / United Nations Military Observer, UNMO, för UN 1981-82. Jag var bland annat på plats när Israel invaderade Libanon, som började med flygattacker och bombningar i Beirut den 4 juni 1982, varefter den den Israeliska markinvasionen inleddes in i Libanon. Jan Anderlund