Bläddra

Obstetrik och gynekologi – För sjuksköterskor

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Obstetrik och gynekologi – För sjuksköterskor

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Detta är den femte reviderade upplagan av Obstetrik och gynekologi. Som tidigare består boken av de två huvuddelarna obstetrik och gynekologi men den har fått en kraftig omarbetning och ett tydligare fokus mot sjuksköterskeprogrammet. De flesta kapitel utgår från det normala tillståndet följt av de vanligast förekommande patologiska processerna och komplikationerna. Rubriken Omvårdnad lyfter fram sjuksköterskans omvårdnadsansvar kopplat till omvårdnadsprocessen och kärnkompetenserna, i synnerhet personcentrerad vård. I kapitlet Reproduktiv och sexuell hälsa beskrivs vanliga begrepp inom obstetrik, gynekologi och omvårdnad samt HBTQ-begreppet. En översiktlig beskrivning ges för sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) utifrån ett globalt och nationellt perspektiv. Fallbeskrivningarna är omgjorda och det finns nu flervalsfrågor som kan användas för instudering. Målgruppen är främst studerande vid sjuksköterskeutbildningen på grundläggande nivå, men boken kan även användas inom andra hälso- och sjukvårdsutbildningar.