Bläddra

och då kom det ut blod och vatten

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

och då kom det ut blod och vatten

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Du är inbjuden att följa med på en prosa-lyrisk vandring.
Låt oss gå…


För tio år sedan kom jag för första gången till Bjärka-Säby på retreat. Sedan dess har jag vid varje retreat skrivit dagbok över tankar, känslor och erfaranheter som möter mig där. Över möten med mig själv – och med Gud. Något av det som i dagboksform är kronologiskt nedskrivet har jag här försökt samla tematiskt, men också i möjligaste mån som en bild av de stapplande stegen längs trons väg. Vandringen inramas av två gudstjänster, dels Laudes, morgonbönen, som varje ny dags goda början, dels Eukaristin, nattvardsgudstjänsten, som varje dags längtan och mål. Den nya dagen. Den åttonde dagen, den som redan är, men ännu inte. Mellan lovsången och längtan efter det oförgängliga som väntar, skriver jag förgänglighetens väg. Från skapelsen, via fallet och ondskan, genom det egna, till tankar om det oerhörda och bön om hjälp och räddning. Att vi alla skall bli ett.