Bläddra

…och den ljusnande framtid är vår?! : vad vet vi och vad tror vi om framtiden?

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier
Köp här

…och den ljusnande framtid är vår?! : vad vet vi och vad tror vi om framtiden?

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier
Köp här
Lars-Arne Sjöberg, pensionerad professor och universitetsråd vid Karlstads Universitet. Han har varit engagerad i olika samhällsfrågor och har tidigare skrivit: «Sverigedemokraterna - inifrån och utifrån» «Nya Sverige och de nya svenskarna - Mångfaldens möjligheter och utmaningar». Nu kommer boken «...och den ljusnande framtid är vår?! - Vad vet vi och vad tror vi om framtiden» -Det förekommer många analyser och prognoser där olika scenarier målas upp. Vi är nu i den situationen att vi måste ta ställning till olika åtgärder för att hindra växthuseffekten, introducera våra nya svenskar i arbetsliv och social gemenskap, utveckla en god åldringsvård för en växande skara pensionärer, ta nya grepp på livsmedelsförsörjningen när jordens befolkning växer, ta nya miljövänliga energikällor i bruk, med vad vi ska driva våra bilar, hur vi ska möta framtida hot och sårbarheter, utveckla en bra skola, ja, listan kan göras lång. Boken vill presentera olika scenarier utifrån vad som är känt och vad forskningen kommit fram till för framtiden. Boken behöver inte läsas rakt igenom från pärm till pärm, utan du kan söka upp de kapitel, som intresserar dig just nu. Med hjälp av innehållsförteckningen kan du lättare hitta vad du söker och kapitlen kan läsas i valfri ordning.