Bläddra

Och mamma bara tiger …

Köp här

Och mamma bara tiger …

Köp här
När mamma väljer att leva med en man, som kommer att förändra hela familjens liv, har barnen ingenting att säga till om. Han bestämmer allt och isolerade lever familjen i en bubbla dit ingen har tillträde. "Och mamma bara tiger ... " är uppföljare till "Hjärngrepp" och är avsedd att ge barnens version av det som berättas ur mammans synvinkel i "Hjärngrepp". Detta är en roman som är byggd på verkliga händelser men som ändå till stora delar är fiktion. Mamma väljer att inte se, att inte protestera och barnen har inget val...