Bläddra

Odalfolket och mannaförbunden

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Odalfolket och mannaförbunden

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
”Det vita Västerlandet befinner sig just nu i en avgörande tidsperiod då allt mycket väl kan ställas på sin spets. Vi lever i en tid där mittpunkten riskerar att implodera. Så har skett genom historien. I efterhand har man sett att detta antingen varit dödsryckningar eller födslovåndor – antingen har de drabbade gått under, eller så har de fötts på nytt. Utgången beror på de drabbades vilja till liv och seger. I denna bok ges läsaren de intellektuella såväl som praktiska förutsättningarna för att kunna ta kontrollen över hur framtiden skall gestalta sig; inte bara för individen eller familjen, utan för folket som helhet. Framtiden blir vad vi gör den till – ansvaret är vårt!”