Bläddra

Of Course! 1 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Of Course! 1 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Of Course! är en läromedelsserie som täcker de fyra delkurserna för grundläggande vuxenutbildning i engelska. I läromedlet möter de studerande konkreta situationer som kommunikationen och språkproduktionen bygger vidare på, och grammatiken förklaras efter hand som nya konstruktioner förekommer i texterna. Of Course! är ett tydligt strukturerat läromedel som utgår från den vuxenstuderandes verklighet.

Of Course! 1
Of Course! 1 täcker delkurs 1. Materialet börjar i vardagen och tar upp bekanta ämnesområden som yrkesliv, familjeliv, fritidsintressen, seder och skola. De flesta kapitel utspelar sig i England, men det finns också ett kapitel om Indien och ett kapitel om högtiden Thanksgiving i USA. Bokens sista kapitel beskriver en resa till Australien. Nedslagen runt om i världen blir en naturlig ingång i olika engelska accenter, som de studerande kan lyssna på i det digitala läromedlet. Materialet vänder sig till den studerande som saknar förkunskaper i engelska och som inte har kommit så långt i sin inlärning av det svenska språket. För att inte dessa elever ska hindras i sin inlärning och tvingas ta omvägen via svenskan är allt innehåll på målspråket.

Elevboken är uppdelad i åtta kapitel, som vart och ett tar upp olika situationer och miljöer. Efter texterna kommer uppgifter som tränar läsförståelse, kommunikativ förmåga, grammatik och språkriktighet. Det finns gott om bilder och illustrationer som stöd i både uppgifter och exempel. Som en påminnelse att arbeta vidare i det digitala materialet utgör varje kapitels sista sida en förteckning över kapitlets alla digitala övningar.

Digitalt läromedel
• hela elevboken i digital form
• texterna inlästa med textföljning
• läromedlets självrättande övningar
• läromedelts hörövningar

Dessutom kan de studerande markera stycken och lägga in egna bokmärken med anteckningar.

Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil och aktiveras med koden som finns i elevboken.

Of Course!1 finns även som digital elevlicens och som digitalt klasspaket.