Bläddra

Of Course! 2 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Of Course! 2 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Of Course! är en läromedelsserie som täcker de fyra delkurserna för grundläggande vuxenutbildning i engelska. I läromedlet möter de studerande konkreta situationer som kommunikationen och språkproduktionen bygger vidare på, och grammatiken förklaras efter hand som nya konstruktioner förekommer i texterna. Of Course! är ett tydligt strukturerat läromedel som utgår från den vuxenstuderandes verklighet.

Of Course! 2
Of Course! 2 täcker delkurs 2. Materialet börjar i vardagen och tar upp bekanta ämnesområden som yrkesliv, familjeliv, fritidsintressen, seder och skola. De flesta kapitel utspelar sig i England, men eleverna kan läsa även lite om Kenya, när en farmor kommer på besök, och om irländare som utvandrade till USA. Andra texter presenterar personer från USA, Skottland, Sydafrika, Pakistan och Somalia. Materialet introducerar även lite historia och litteratur från engelsktalande länder. Nedslagen runt om i världen blir en naturlig ingång i olika engelska accenter, som de studerande kan lyssna på i det digitala läromedlet. Materialet vänder sig till den studerande som inte har kommit så långt i sin inlärning av det svenska språket. För att inte dessa elever ska hindras i sin inlärning och tvingas ta omvägen via svenskan är allt innehåll på målspråket.

Elevboken är uppdelad i åtta kapitel, som vart och ett tar upp olika situationer och miljöer. Efter texterna kommer uppgifter som tränar läsförståelse, kommunikativ förmåga, grammatik och språkriktighet. Det finns gott om bilder och illustrationer som stöd i både uppgifter och exempel. Som en påminnelse att arbeta vidare i det digitala materialet utgör varje kapitels sista sida en förteckning över kapitlets alla digitala övningar.

Facit till elevboken kan laddas ner från lärarpaketet.

DIGITALT LÄROMEDEL
• Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning.
• Självrättande interaktiva uppgifter för grammatik, uttals- och ordträning, inlästa med autentiskt tal.
• Ljudet till hörövningarna.

Det digitala läromedlet kan användas på dator och surfplatta, och delvis i mobil.

I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut.

Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i elevboken.

Of Course! 2 finns även som digital elevlicens och som digitalt klasslicens.