Bläddra

Ökad medvetenhet men långsam förändring. SOU 2014:80. Om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv : Rapport nr 5 från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Ökad medvetenhet men långsam förändring. SOU 2014:80. Om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv : Rapport nr 5 från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS.

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) har till uppgift att främja jämställdheten i arbetslivet. I uppdraget ingår att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och de faktorer som leder till ojämställdhet.
Den här forskningsrapporten är en uppföljning av två tidigare studier av kvinnor och män på ledande positioner i näringslivet (SOU 1994:3 och SOU 2003:16). Det gör det möjligt att följa frågan om rekrytering av kvinnor till ledande positioner under en tjugoårsperiod.