Bläddra

Olika som bär

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur
Köp här

Olika som bär

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur
Köp här
Föds kvinnor och män med olika egenskaper eller är det yttre faktorer som skapar de skillnader vi dagligen ser? Jag tror att det finns medfödda egenskaper hos de olika könen. Vi är olika på utsidan så för mig är det självklart att vi är det även på insidan. Skillnader förekommer självklart också på individnivå. Givetvis gör uppfostran, miljö och bemötande att det skapas fler olikheter än de medfödda. Idag är kanske inte de yttre faktorerna lika påtagliga som förr, men stora nog. Så länge människan behandlar pojkar och flickor olika, kommer de skillnader som finns i arvet vara underordnade de vi får från miljön. Vi bör tillvarata varje individs unika egenskaper oavsett kön, klass eller kultur. Kanske detta än så länge är en utopi, men att sträva dithän måste väl ändå vara det rätta att göra. I Sverige idag ges de båda könen samma möjligheter till utbildning och ett eget liv – åtminstone på pappret. Så har det dock inte alltid varit och det har många fått lida för. Denna roman utspelar sig under 1800-talets första hälft. På den tiden var både klasskillnaderna och olikheterna mellan könen mycket tydligare. Kvinnan var ständigt underordnad mannen som tillika var hennes förmyndare. En gift kvinna skulle lyda sin man och en ogift kvinna hade alltid en förmyndare – oftast en äldre släkting och alltid en man. En änka kunde bli myndig men gifte hon om sig ändades detta. Den förstfödde sonen var normalt den som skulle ta över efter sin far oavsett om det var en fattig liten gård eller ett affärsimperium. Döttrar var till hjälp i hemmet så länge de bodde hemma, men när de skulle giftas bort kunde det bli dyrt eftersom de förväntades ha med sig en hemgift. Människan har nog alltid fått foga sig efter kulturens och religionens skrivna och oskrivna regler och värderingar. Det har dock alltid funnits individer som gått utanför ramarna och de ska verkligen ha all heder och uppskattning eftersom de oftast varit motarbetade av sin tids samhällsvärderingar.