Bläddra

Olikhet – en styrka

Köp här

Olikhet – en styrka

Köp här
Alla vet att det är viktigt att uppmuntra människors handlingskraft och kompetens - men hur gör man? Alla vet också att förändringar är det enda säkra nu för tiden, men hur styr man förändringar till bra resultat?När människor som är olika vill och kan samarbeta kommer de lättare fram till lösningar och ett samlat resultat som blir bra. Men för att varje person ska komma till sin rätt måste man kunna överbrygga de motsättningar som naturligt finns mellan olika människor. Man måste förstå värdet av olikheter och man måste hysa respekt för och skaffa sig insikt om egna och andras drivkrafter.Inger Larsten har utvecklat sin egen metod, ViljeKraft, för att bidra till en positiv utveckling i förändringsarbete. En metod som visat sig effektiv och som fungerar i samspelet mellan människor. Hon stöder sig på gedigen teoretisk forskning kring människors värderingar och drivkrafter och har lyckats omvandla vetenskapen till ett praktiskt handlingsprogram med tydlig förankring i verkligheten. Det visar inte minst de fallstudier från företag i förändring som också redovisas i boken.Olikhet - en styrka är en inspirerande och praktiskt inriktad bok som sätter medarbetaren i förändringsarbetets centrum.Inger Larsten driver egen konsultverksamhet och arbetar främst med företag i omvandling. Hennes eget företag heter Larsten Utveckling AB.olikhet en styrka