Bläddra

Olyckliga filosofer

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografier: filosofi och samhällsvetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen
Köp här

Olyckliga filosofer

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografier: filosofi och samhällsvetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen
Köp här
Historiebeskrivningen tenderar att lyfta fram bedrifter och framgångar hos personer som gjort filosofiska avtryck. I denna bok visas en annan sida, nämligen många filosofers motgångar och svårigheter. Strapatser och lidande är en viktig bakgrund i formandet av deras tänkande. Här redovisas för första gången en sammanställning av de missöden som drabbat kända filosofer. Rolf Ejvegård har utgivit närmare 40-talet böcker, varit redaktör för ett flertal tidskrifter, bland annat “Värld och Vetande”, varit förlagsredaktör, samt skrivit 1000-tals artiklar i olika tidskrifter och tidningar.