Bläddra

Om bokstäver och skrift

Köp här

Om bokstäver och skrift

Köp här
Om bokstäver och alfabet finns mycket att berätta. Den här boken handlar främst om bokstäverna i det latinska alfabetet, som är det alfabet de flesta europeiska språk skrivs med. Dessutom berättas även om andra alfabet som de kyrilliska och grekiska, d.v.s. om de alfabet som man oftast kommer i kontakt med i vår del av världen. Också de armeniska och georgiska alfabeten presenteras. Det finns språk som skrivs med hundratals och till och med tusentals skrivtecken, medan det för andra språk räcker med två eller tre dussin. Helt olika språk kan skrivas med samma bokstäver. I vissa fall skriver man samma språk med olika alfabet i olika sammanhang. Bokstäver betecknar språkljud, men det finns även bokstäver som aldrig ska uttalas. Det förekommer också att samma språkljud i samma språk skrivs med olika bokstäver i olika ord eller till och med i samma ord. Hur kommer det sig? Boken vänder sig till var och en som vill veta varför vår skrift ser ut som den gör och varifrån bokstäverna kommer. Läsaren behöver inte vara språkkunnig eller insatt i språklig terminologi. Alla termer som används i boken förklaras. Roger Hansson har arbetat länge som skribent, översättare och redigerare, främst med teknisk information. Genom åren har han samlat erfarenheter av de många komplikationer och detaljbeslut man ställs inför vid praktiskt arbete med olika typer av text. Roger var en av dem som grundade Svenska datatermgruppen och en av författarna till boken Språk och skrift i Europa.