Bläddra

Om inte om hade funnits hade Paris fått plats i en butelj

Köp här

Om inte om hade funnits hade Paris fått plats i en butelj

Köp här
Till dig som läser boken. Här får du ta del av hur Carl-Eri upplevt sin samtid. Tillsammans gör ni en resa som sträcker sig från senare delen av 1920-talet till våra dagar. Du får ta del av en ung mans tankar och funderingar likaväl som de händelser som format och berört ett livsöde. Väl bekomme.