Bläddra

Om man plockar en höna fjäder för fjäder så märker ingen det : – en studie

Kategorier: Konservatism och högerideologier Nationalism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap

Om man plockar en höna fjäder för fjäder så märker ingen det : – en studie

Kategorier: Konservatism och högerideologier Nationalism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den här boken analyserar Sverigedemokraternas politiska utgångspunkter, partiets grundläggande filosofi och vad det egentligen står för. Författaren redogör sedan för vilken framtid Sverige och dess invånare får i det fall Sverigedemokraterna bildar regering, får makten och ges möjlighet att styra i riksdagen. De slutsatser författaren drar av sin analys är att Sverigedemokraterna vill skapa ett helt nytt Sverige. Ett Sverige som radikalt förändrar villkoren för många av landets invånare.