Bläddra

“Om nått skulle hända” : ett gestaltningsprojekt om ungas upplevelser av otrygghet i utemiljöe

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Urbana samhällen
Köp här

“Om nått skulle hända” : ett gestaltningsprojekt om ungas upplevelser av otrygghet i utemiljöe

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Urbana samhällen
Köp här
Under 2016 producerade Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) tillsammans med Östergötlands museum en vandringsutställning om ungas upplevelser av otrygghet. Projektet finansierades av Boverket inom utlysningen "stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter". Utställningen möjliggjorde diskussioner om otrygghet kopplat till det offentliga rummet, stadsplanering och makt. Utställningen bidrog till att skapa mera jämställda miljöer.