Bläddra

Om vilja och tilltro

Köp här

Om vilja och tilltro

Köp här
Björkhagsskolan i Hofors utsågs 2003 till pilotarbetsplats inom Equal-projektet Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län. Ett år senare antog skolan sin jämställdhetspolicy för ledning, personal, ekonomi, pedagogik, etik och förhållningssätt och 2005 skrevs jämställdhetsmålen in i skolans måldokument. Processen finns nu dokumenterad i intervjuboken "Om vilja och tilltro".