Bläddra

Omvårdnad i primärvården

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Omvårdnad i primärvården

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Primärvården är första linjens sjukvård och utgör en stor del av Sveriges sjukvård. I boken Omvårdnad i primärvården skildras primärvårdens utveckling fram till det nya århundradets system med familjeläkare i nära samverkan med yrkeskompetent personal av olika slag. Att arbeta i primärvården ställer höga krav på personalen eftersom det inte finns några gränser för variationen av sjukdomstillstånd eller åldersgrupp. Det krävs därför en bred tvärprofessionell kompetens och förmåga att samarbeta i team för att möta dessa utmaningar och behov. I boken får läsaren ta del av distriktssköterskans, kuratorns, psykologens, dietistens, sjukgymnastens och arbetsterapeutens perspektiv men även olika verksamheter speglas, såsom barn- och mödrahälsovård, minnesmottagning och palliativ vård. Boken vänder sig till sjuksköterskestudenter på grundnivå, men kan även fungera inom motsvarande utbildningar till sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, dietist eller kurator. Boken kan med fördel även användas av sjuksköterskor i specialistutbildningar.