Bläddra

Operativitetsteorin

Kategorier: Kognitiv psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Operativitetsteorin

Kategorier: Kognitiv psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Folke Dahlqvist är utbildad pedagog och författare till ett hundratal läromedel. Han har dessutom skrivit ett flertal böcker om tänkande och kreativitet.Den första boken om Kognitik - Kreativitetsteorin - kom ut på Brain Books förlag 1998, och denna bok - Operativitetsteorin - är en uppföljare på samma tema: Hur kan vi förbättra vårt personliga mentala resursutnyttjande genom att tänka på ett smartare sätt- exempelvis med hjälp av s.k. Tankenycklar? Boken är dels en beskrivning av hur man hanterar olika mentala processer på ett mera strukturerat och kreativt sätt med kopplingar till praktiska vardagsproblem, dels informerar den om innehållet i de övriga sex komponenterna av Kognitik-konceptet.Boken tar upp ett stort antal centrala frågor exempelvis hur det kommer sig att Edvard de Bonos teorier om det strukturerade och laterala tänkandet inte har slagit igenom i Skandinavien, när alla exempelvis känner till Tony Buzans Tankekartor. I synnerhet när dessa metoder egentligen handlar om samma sak - att definiera och beskriva konkreta och praktiskt användbara strukturer för dynamiskt och kreativt tänkande?För användning av materialet i studiecirklar och gruppsamtal finns även ett antal bildserier att beställa från www.pedax.se Uppgifter om föreläsningar i anslutning till Kognitikkonceptet finns bl a hos Svenska Barnboksinstitutet www.sbi.kb.se Boken vänder sig till alla med intresse för utvecklingsfrågor och olika typer av resursutnyttjande - kanske speciellt till verk-samma inom utbildningssektorn - på alla nivåer.Den här boken ska man läsa ett kapitel ur varje kväll!Korrekturläsaren