Bläddra

Öppen källkod i Sverige : beprövad teknik och mediahype

Kategorier: Informationsteknik Operativsystem Öppen källkod och övriga operativstystem

Öppen källkod i Sverige : beprövad teknik och mediahype

Kategorier: Informationsteknik Operativsystem Öppen källkod och övriga operativstystem
Öppen källkod i Sverige vänder sig till alla som vill få en samlad översikt av begreppen och en uppfattning om nuläget för öppen källkod på den svenska marknaden. Den ger en bred överblick över situationen idag, med många exempel och med en diskussion om den kommande utvecklingen.

Det har pratats mycket om öppen källkod i Sverige de senaste åren. Datortidningar har haft artiklar i ämnet så gott som varje månad. Flera dagstidningar har också skrivit om öppen källkod i någon form. Den ökande uppmärksamheten är förstås delvis en ren mediaprodukt, men den bottnar också i att öppen källkod nu börjar synas på skrivbordet på allvar. Uppmärksamheten blir stor först när någonting blir synligt för den genomsnittlige datoranvändaren.

Öppen källkod i Sverige försöker ge en översiktlig förståelse av den stora del av datorbranschen som arbetar med öppen källkod världen över, men också beskriva nuläget på den svenska marknaden. Boken kan tjäna som såväl en introduktion till området som en hastig överblick över situationen idag och inom den närmaste framtiden. Den vänder sig därför såväl till personer som sysslar med IT-frågor och behöver få svar på de vanligaste frågorna om öppen källkod, som till dem som redan har de översiktliga kunskaperna och behöver en svensk referensbok att ha till hands.