Bläddra

Öppna dig! : handbok i design av lätthanterliga förpackningar

Kategorier: Industridesign Kommersiell konst och design Konst
Köp här

Öppna dig! : handbok i design av lätthanterliga förpackningar

Kategorier: Industridesign Kommersiell konst och design Konst
Köp här
Alla har vi någon gång irriterat oss på förpackningar som är svåra att öppna och krångliga att använda. Nio av tio konsumenter har dessutom skadat sig på en förpackning. Den här boken vänder sig till dig som, på ett eller annat sätt, har inflytande i utvecklingen av konsumentförpackningar och vill förstå hur man gör dem lätta att använda. Det kan till exempel vara i rollen som designer, produktutvecklare, marknadsförare, produktansvarig, inköpare, företagsledare eller beslutsfattare i ledningsgrupp eller styrelse. Du kommer att lära dig hemligheterna bakom att skapa förpackningar som både är lätta att hantera och förstå. Lena Lorentzen, som jobbat inom det här området i över trettio år, leder dig genom de utmaningar användarna kan uppleva med olika typer av förpackningar och ger tips kring hur du kan komma runt dem. Du kommer att få praktiskt lätt tillämpbar kunskap som du kan använda direkt. Boken ger också en generell förståelse kring hanterbarhet som kan tillämpas i utvecklingen av andra produkter än förpackningar.