Bläddra

Optimerat ledarskap för vårdpersonal

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Optimerat ledarskap för vårdpersonal

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Att känna sig själv i sitt ledarskap är en utmaning. Optimerat ledarskap för vårdpersonal presenterar ”den inre styrelsen”, en modell för hur man lär känna sig själv och hur man upptäcker sina resurser, samt hur man använder dem på ett balanserat och framgångsrikt sätt i sitt personliga ledarskap över sig själv och i mötet med andra. Författarna vill visa utvecklingspotentialen vi alla har och vilken påverkan ett optimerat ledarskap kan ha för hälsan och för effektiv hantering av stress. Ett lyckat optimerat ledarskap leder till utveckling både på individnivå och på samhällsnivå. 

Boken fokuserar på en persons möte med sig själv, patienten, eleven, klienten (brukaren), samt mötet med organisationen som han eller hon arbetar i och mötet med samhället.


Författarna har mångåriga erfarenheter av arbete inom sjuk­vården och i näringslivet och tar i bokens exempel fasta på sina erfarenheter av att leda människor i grupp och individuellt.


Optimerat ledarskap för vårdpersonal vänder sig till alla som arbetar inom vården, i skolan och inom välfärdssektorn.