Bläddra

Options- och terminsavtal : En rättslig studie av handeln med standardiserade derivativa instrument

Köp här

Options- och terminsavtal : En rättslig studie av handeln med standardiserade derivativa instrument

Köp här

Behandlar de juridiska frågeställningar som kan uppstå kring de standardiserade instrument som omsätts på en organiserad marknad. Rätar ut många frågetecken om hur marknaden fungerar och hur dess aktörer verkar. Här analyseras och redogörs för de civilrättsliga normer som kan appliceras på marknaden. I första hand behandlas obligationsrättsliga och sakrättsliga aspekter på de avtalsförhållanden som är typiska på marknaden. Vad och vilka skall skyddas på marknaden, vilka avtalsförutsättningar är tillåtna, vilka sanktioner kan förekomma och vilka säkerhetskrav ställs på de olika parterna?