Bläddra

Ord & Äventyr 3, Arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Ord & Äventyr 3, Arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Dags för ett nytt äventyr!

Ord & Äventyr är ett basläromedel i svenska för årskurs 1–3. Spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för läsning och samtal. Utifrån berättelsen och språk-, läs-, och skrivinlärningen arbetar eleverna med uppgifter på olika nivåer.

I Ord & Äventyr för årskurs 3 ingår:
• Läsebok i två olika nivåer.
• Arbetsbok med varierade språk-, läs- och skrivövningar på olika nivåer.
• Lärarpaket med lärarhandledning, digitalt lärarstöd och digital träning för eleverna.

I Ord & Äventyr 3, Arbetsbok finns lättarbetade övningar i språklära, stavning och ordförståelse samt läsförståelse- och skrivuppgifter kopplade till läsebokens texter och olika texttyper. Arbetsboken består av 26 kapitel.

Arbetsboken innehåller övningar med fokus på läsförståelse kopplat till läsebokens texter, att läsa och skriva olika texttyper; berättande, instruerande, beskrivande och förklarande, språklära, stavning och ordförråd samt mängdträning och repetition anpassade efter elevers olika behov. I varje kapitel finns ”Träna mer” -uppgifter som är extrauppgifter på olika nivåer kopplade till det aktuella innehållet eller läsebokstexten. Övningar i ordförståelse, ”Jag kan” – sidan, där eleven får visa och uppskatta vad den har lärt sig, och ”Äppeluppgifter”, med repetition på två olika nivåer, återkommer efter var femte kapitel.

Ord & Äventyr i korthet:
• En gemensam äventyrlig varm berättelse i två nivåer som väcker lust till läsning
• Uppgifter på flera nivåer utifrån språk-, läs- och skrivinlärningen och berättelsen 
• Lärarstöd med planeringar, digitala genomgångar och det du behöver för gemensamt och enskilt läsande och skrivande samt strukturerade samtal
• Stöd och inspiration kring hur du kan individanpassa och arbeta med kooperativt lärande
• Lättanvänd digital färdighetsträning för eleverna