Bläddra

Ord & Äventyr Förskoleklass, Arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Ord & Äventyr Förskoleklass, Arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Ord & Äventyr är ett läromedel i svenska för årskurs F–3. Spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för läsning och samtal. Utifrån berättelsen och språk-, läs- och skrivinlärningen arbetar eleverna med övningar på olika nivåer.
I Ord & Äventyr för förskoleklass ingår:
●        Högläsningsbok
●        Läsebok, för elever
●        Arbetsbok med språklig medvetenhet och varierade övningar för den tidiga läs- och skrivinlärningen.
●        Lärarpaket med lärarhandledning, digitalt lärarmaterial och digital träning för eleverna.
 
Ord & Äventyr Förskoleklass, Arbetsbok innehåller lättarbetade och lekfulla övningar på nivåer, kopplade till texterna i högläsnings- och läseboken samt den förberedande och tidiga läs- och skrivinlärningen. Den består av 15 kapitel.

Arbetsboken innehåller övningar i språklig medvetenhet, högfrekventa ord samt kopplingen mellan bokstävers ljud och form, enkla hörförståelse-, rit- och skrivövningar kopplade till läsebokens kapitel och finmotoriska övningar.  Varje kapitel avslutas med ”Träna mer” -övningar som är extraövningar på nivåer. Efter tre kapitel arbetar eleverna med “äppelövningar” som finns på två olika nivåer kopplade till kapitlens innehåll. I det digitala lärarmaterialet finns arbetsblad kring bokstävernas form och ljud.

Ord & Äventyr Förskoleklass:
●       En gemensam äventyrlig högläsningsberättelse som väcker lusten för text- och bildsamtal samt en läsebok för elevers individuella läsning

●       Uppgifter på nivåer utifrån den förberedande och tidiga språk-, läs- och skrivinlärningen och berättelsen. Konkreta förslag på hur du kan anpassa och utmana din undervisning

●       Lärarmaterial med planeringar, digitala genomgångar och det du behöver för gemensamma och enskilda övningar i språklig medvetenhet, för den tidiga språk-, läs- och skrivinlärningen samt för strukturerade textsamtal

●       Digital färdighetsträning för eleverna       
●       För dig som vill arbeta med kooperativt lärande finns förslag på övningar till varje kapitel