Bläddra

Ordföranden

Köp här

Ordföranden

Köp här
Föreningens nyckelperson leder föreningens arbete både inåt och utåt. Boken ger bakgrund och tips när det gäller att samordna styrelsens arbete, tala för att entusiasmera medlemmarna, leda möten så att alla kommer till tals, driva fram genomtänkta beslut - ordföranden har många viktiga funktioner som blir belysta i boken. Rejält med utrymme ägnas åt ledarskap och hur en ordförande kan delegera och stimulera andra att medverka aktivt i det som behöver uträttas.