Bläddra

Ordningsvakter : Uppdrag, regler och befogenheter

Kategorier: Blåljus-yrken Polis och väktare Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Ordningsvakter : Uppdrag, regler och befogenheter

Kategorier: Blåljus-yrken Polis och väktare Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Ordningsvakter förordnas av Polisen och har vissa begränsade polisiära befogenheter. Bl.a. får de omhänderta personer under vissa oständigheter. De ska avlämna rapport till polisen om de får kännedom om brott. Bestämmelserna finns i Lagen om ordningsvakter, 'LOV', samt ordningsvaktsförordningen. Polismyndigheten har därtill gett ut föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter samt framtällt en kravprofil för ordningsvakter. Verket redogör för ordningsvaktsförordnanden, ordningsvakters befogenheter, vad de inte får göra inom sitt uppdrag, vad de har för uniform samt utrustning, hur man ansöker och hur urval sker. Exemplifiering och vanliga uppgifter för ordningsvakter.