Bläddra

Ordspråk och uttryck på svenska och engelska

Kategorier: Citatsamlingar och aforismer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk

Ordspråk och uttryck på svenska och engelska

Kategorier: Citatsamlingar och aforismer Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Bredda dina kunskaper i det engelska språket genom att lära dig ordspråk och idiomatiska uttryck.  Att kunna använda dem ger intryck av  att du är mycket väl förtrogen med språket. Genom att skriva dem flera gånger får du en behaglig hjärnträning, du lär dig ordspråken utantill och du tränar samtidigt din handstil. Ge boken till dig själv eller till någon som du bryr dig om.