Bläddra

Ordvalen – skriv i genrer NO & SO

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Ordvalen – skriv i genrer NO & SO

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Ordvalen är en serie där eleven möter ett kunskapsutvecklande arbetsmaterial som samtidigt ger tydlig språkstöttning i form av ordlistor och textstrukturer. I böckerna integreras språkundervisningen med ämnesundervisningen i SO, NO och teknik. Eleverna använder strategier, utvecklar sitt ordförråd, tolkar begrepp och fakta. Alla språkliga färdigheter som att skriva, läsa, tala och lyssna berörs.

Tillsammans med ord och begrepp från Ordvalen SO och Ordvalen NO & TE, med textstrukturer och stöttning, blir eleven medveten om olika texters språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. Målet är att eleven sedan kan gå vidare och skriva egna texter inom olika genrer.

Följande genrer tas upp:

  • Återberättande text
  • Argumenterande text
  • Beskrivande text
  • Förklarande text
  • Instruerande text

Varje genre inleds med mål och kännedom. Sedan får eleven tydlig stöttning där genren successivt byggs upp med textstruktur och specifika drag. Eleven lär sig att känna igen, förstå och skriva olika slags texter. Varje genre avslutas med en bedömning där eleven reflekterar och resonerar kring sitt eget lärande.

Ordvalen - skriv i genrer NO & SO passar dig som:

  • Vill att eleverna ska bli medvetna om att texter har olika syften, uppbyggnad och språkliga drag beroende på genrer
  • Vill ge eleverna tydlig stöttning där genren successivt byggs upp
  • Vill integrera språkundervisningen med ämnesundervisningen


Författare till Ordvalen är Marianne Petrén som är lågstadielärare och specialpedagog. Hon har tidigare skrivit flera läromedel i svenska.