Bläddra

Ordvalen SO

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Ordvalen SO

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Ordvalen är en serie där eleverna möter ett kunskapsutvecklande arbetsmaterial som samtidigt ger tydlig stöttning i form av ordlistor och textstrukturer. Serien består av Ordvalen, Ordvalen NO & TE , Ordvalen SO samt Ordvalen Skriv i genrer NO & SO. Basboken Ordvalen är i första hand tänkt för åk 2-3 och SVA. Ordvalen NO & TE, Ordvalen SO och Ordvalen Skriv i genrer NO & SO är tänkta för åk 3-5 och SVA.

Ordvalen SO är en kombinerad ordlista och arbetsbok. Genom arbetet med uppgifterna i boken får eleverna ordkunskap inom SO-ämnena och lär sig samtidigt studieteknik.

Ordvalen SO passar dig som:
• Vill ha en kombinerad ordlista och arbetsbok
• Vill ge eleverna möjlighet att bygga upp ordförrådet inom de fyra SO-ämnena för att lättare kunna läsa SO-texter och därmed kunna nå kunskapskraven för ämnena
• Vill lära eleverna att använda ordlistor och ge dem verktyg för att kunna gå vidare och själva söka information från olika källor

Författare till Ordvalen är Marianne Petrén som är lågstadielärare och specialpedagog. Hon har tidigare skrivit flera läromedel i svenska.