Bläddra

Organisationer och kulturer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Organisationer och kulturer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
I Organisationer och kulturer presenteras en omfattande studie av hur vårt ursprung begränsar vårt sätt att tänka, känna och handla. Författarna visar de systematiska skill-nader som finns mellan olika nationella kulturer. Boken är en analys och jämförelse av olika nationella och organisationskulturella skillnader baserad på forskning i över sjuttio länder under mer än trettio år.
Författarna beskriver de omedvetna regler som styr hur man i olika kulturer tänker och agerar i affärslivet, i familjen och i politiska organisationer. Kulturchock, etnocentrism, stereotyper och andra aspekter på interkulturell dynamik förklaras, liksom hur organisationskulturer skiljer sig från nationella kulturer. Författarna ger råd om hur man kan hantera sådana kulturella skillnader och hur man bör agera i situationer där kulturella konflikter kan uppstå. Denna tredje upplaga av boken är utökad med analy-ser baserade på nytt forskningsmaterial. Utmärkande för denna upplaga är även ett vidgat perspektiv som blickar både bakåt och framåt i tiden i syfte att öka förståelsen av vårt kulturella sammanhang.
Kunskap om kulturella skillnader är av väsentlig betydelse för företag som arbetar mot en internationell marknad. Denna bok riktar sig därför till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med människor från andra länder och kulturer. Den vänder sig även till dig som studerar på internationellt inriktade kurser inom ledarskap, marknadsföring och politik vid universitet och högskola.
Tredje upplagan