Bläddra

Orkesterledning. Ledarskap, gruppsykologi och orkesterkultur i arbetet med orkestern

Kategorier: Klassisk musik, konstmusik och orkestermusik Konst Musik Musik: stilar och genrer
Köp här

Orkesterledning. Ledarskap, gruppsykologi och orkesterkultur i arbetet med orkestern

Kategorier: Klassisk musik, konstmusik och orkestermusik Konst Musik Musik: stilar och genrer
Köp här
Boken beskriver dirigentens ledarskapsteoretiska och gruppsykologiska infallsvinklar under kapitelrubriker som Ledarskapsorienteringar och ledarskapsteorier, Grupper och gruppdynamik i orkestern, Orkesterkultur och Dirigent och orkester i samspel där dirigentens situationsanpassade ledarskap är i fokus. Den teoretiska texten i kapitlen kombineras med vardagliga exempel från orkestersituationer där den teoretiska texten ges konkretion. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning samt en reflektionsdel där läsaren själv, eller i seminarieform, ges möjlighet att ta ställning till ett antal frågeställningar relaterade till texten. Läroboken riktar sig till studenter i ensembleledning och orkesterdirigering inom en musiklärarutbildning, kyrkomusikerutbildning eller studenter med orkesterdirigering som huvudämne på kandidatnivå. Även studenter på musikerutbildning som intresserar sig för gruppsykologi i orkestern kan boken tjäna ett syfte. Patrik Andersson är director musices vid Lunds universitet och lärare i orkesterdirigering vid Odeum och Musikhögskolan i Malmö. Vid Odeum har Patrik Andersson byggt upp en omfattande verksamhet rörande undervisning i orkesterdirigering inkluderande påbyggnadsutbildningar, sommarkurser och den internationella mästarkursen Lund International Conducting Academy - LICA. Vid Musikhögskolan i Malmö är Patrik Andersson ämnesansvarig och undervisar studenter inom såväl musiklärarutbildningen som musiker- och kyrkomusikerutbildningen. Patrik Andersson har en bred erfarenhet av att dirigera såväl professionella som icke-professionella symfoniorkestrar.