Bläddra

Osagda ord

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Osagda ord

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
På 1970-talet arbetade jag med många vattenmål i Jämtland. Vid flera härliga kaffestunder hos fiskerättsägarna hörde jag skrönor, legender, berättelser av allehanda slag. Berättelsen om de två ordlösa bröderna fastnade längst inne i mitt huvud. Detaljerna försvann genom åren eller kanske aldrig har berättats. Nu många år senare försöker jag återge berättelsen men nu helt efter mitt eget huvud. Denna berättelse anknyter till min första bok ”Där vägen tar slut” och utspelar sig under vattenutbyggnadsepoken och vid sjön Stora Beljan.

Författaren Adam P Gönczi är pensionerad fiskeriintendent boende i Härnösand. Efter pensioneringen har han skrivit 14 böcker med mycket divergerande teman.