Bläddra

Osteoporos och frakturrisk : en praktisk handbok

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Osteoporos och frakturrisk : en praktisk handbok

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Osteoporos har historiskt sett varit ett medicinskt område som främst skötts av specialintresserade läkare och i periferin av andra stora folksjukdomar. Det senaste decenniet har man alltmer börjat lyfta fram osteoporos och frakturer som ett prioriterat område inom sjukvården och högre krav ställs på att fler behärskar osteoporosutredning och behandling med olika läkemedel. Boken ger en bred kunskapsbas inom osteoporos och frakturrisk med fokus på primär osteoporos och innehåller en stor mängd handfasta råd om osteoporosutredningen, diagnostik, läkemedelsval, uppföljningstid samt hur man kan förhålla sig till vanliga och ovanliga läkemedelsbiverkningar. Författarna berör även de vanligaste formerna av sekundär osteoporos som ofta kan handläggas i primärvården. I slutet av boken presenteras ett antal patientfall där handläggningen diskuteras ur ett kliniskt perspektiv.

Osteoporos och frakturrisk – en praktisk handbok vänder sig till blivande och yrkesverksamma specialister i allmänmedicin, geriatrik, ortopedi samt internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och reumatologi. Boken kan med fördel även användas av AT-läkare, läkarstudenter och sjuksköterskor.