Bläddra

Overklighetskänslor : om depersonalisationssyndrom

Kategorier: Psykologi Psykopatologi Samhälle och samhällsvetenskap

Overklighetskänslor : om depersonalisationssyndrom

Kategorier: Psykologi Psykopatologi Samhälle och samhällsvetenskap

Overklighetskänslor är den första boken på svenska om depersonalisationssyndrom (DDD). Ledande forskare i USA och Storbritannien anser att syndromet är en av den moderna tidens mest förbisedda diagnoser.

”Det känns som om det är en hinna mellan mig och världen.”

”Det känns som om jag befinner mig inuti en bubbla.”

”Jag känner mig som en främling inför mig själv.”

De här citaten är exempel på upplevelser av depersonalisation. Upplevelser som alla säkert har varit med om vid enstaka tillfällen, men där det för några inte går över utan blir till ett varaktigt tillstånd.

Patienter beskriver att de möts av oförståelse när de berättar om sina symtom, och det dröjer lång tid innan de får rätt diagnos.

Kunskap om syndromet har efterfrågats av både professionen – för att kunna ställa rätt diagnos och ge adekvat behandling – och av personer som själva lider av syndromet. Det är avgörande att inte få fel behandling eftersom det kan förvärra patientens upplevelser.

Boken bygger på en första svensk studie där man kartlagt förekomsten av DDD, kompletterat med ett antal djupintervjuer; levande och personliga symtombeskrivningar förmedlar ett viktigt inifrånperspektiv och visar samtidigt på hur olika symtombild och förlopp kan te sig.

Boken vänder sig till alla som vill ha mer kunskap om diagnosen: psykologer, psykiatrer, psykoterapeuter och övriga inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med dessa patienter, och personer som känner igen sig i symtomen och deras anhöriga.

Författare är Anna Strid med förord av German Berrios, professor i psykiatri vid Cambridge University.

Anna Strid är född 1975 och uppvuxen i Kalmar. Hon är legitimerad psykolog och är idag verksam inom primärvården. Anna har även erfarenhet av utredningar och behandlingar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hennes examensarbete tillsammans med kollega handlade om depersonalisationssyndrom och rönte uppmärksamhet när den blev tillgänglig på internet. Hon blir fortlöpande kontaktad av personer som känner igen sig i arbetets beskrivning av DDD. Anna Strid har tidigare varit verksam som konstnär och är utbildad i fri konst vid Kungliga Konsthögskolan. Hon är sedan flera år bosatt i Tomelilla.