Bläddra

Överraskningens poesi : upplevelser av haiku

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Överraskningens poesi : upplevelser av haiku

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
Kaj Falkman har samlat 50 års erfarenheter av kortdikten haiku i en allsidig belysning av diktens former och innehåll. Med 299 utvalda haiku från Sverige, Japan och ett dussin andra länder beskriver han vad som kännetecknar all haiku och vad som gjort den till en så omtyckt diktform över hela världen. Haikuns förmåga att med få ord återge upplevelser med en överraskande poäng eller en förvandlad stämning visas med exempel alltifrån japanska mästare på 1600-talet till samtida amerikanska och europeiska diktare. Boken kan tjäna som en handbok i haiku, inte minst i skolundervisning för att utveckla barns intresse för ord och sammanfattningar. "Falkmans sympatiska bo med exempel ur egen och andras diktning har en intressant bieffekt: den skänker en meditativ ro Efter att ha läst de 250 sidorna ökar uppmärksamheten på nuets signaler, som den dova tonen i blåsten, motorljuden från vägen, eller solknippets ljusspel över radion på fönsterkarmen." -Eva Ström, Sydsvenskan