Bläddra

Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. Ds 2020:20 :

Kategorier: Juridik
Köp här

Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. Ds 2020:20 :

Kategorier: Juridik
Köp här

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.

Utkommer i november.