Bläddra

Övningar till Redovisningens språk

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här

Övningar till Redovisningens språk

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här

Redovisningens språk behandlar teori och internationella standarder inom området externredovisning och är avsedd att användas på fördjupningskurser i företagsekonomi vid universitet och högskolor. Den förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper i externredovisning motsvarande en introducerande kurs.

Denna övningsbok innehåller övningsuppgifter inom externredovisning baserat på det internationella regelverket IAS/IFRS samt tillhörande lösningar. Övningarna följer huvudbokens tematisering och fungerar därmed som ett komplement till den. Utöver tematiserade övningar, innehåller boken även två uppsättningar integrerade övningar kopplade till vars ett fallföretag.