Bläddra

Övningsbok i externredovisning : att läsa IFRS och FARs Samlingsvolym

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management

Övningsbok i externredovisning : att läsa IFRS och FARs Samlingsvolym

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Övningsbok i externredovisning har två syften. Det ena är att introducera och utveckla studenters egen läsning av IFRS och FARs Samlingsvolym – Redovisning. Det andra är att utveckla studenters bokföringsmässiga färdighet. En förståelse av IFRS och BFNAR förutsätter bokföringsmässig tillämpning. Eller om man vill betona syftena i omvänd ordning. Det primära syftet är att utveckla bokföringsmässig färdighet, vilket i sin tur förutsätter läsning av IFRS och FARs Samlingsvolym – Redovisning.

Bokföringsteknisk färdighet utvecklas bäst genom bokföringsövning. Att kunna redovisning är bl.a. att kunna läsa och tillämpa den text som är redovisningsregleringens grunddokument, dvs. IFRS och FARs Samlingsvolymen – Redovisning. Texten i dessa dokument är inte självklart lättfångad och kunskapen växer bäst med tillämpning, att beskriva och hantera redovisningsproblem bokföringstekniskt. Övande, övande och åter övande med icke-triviala bokföringsuppgifter gör att redovisningens samband och logik framstår som allt tydligare.

Boken vänder sig primärt till personer som vill utveckla sin grundläggande externredovisningskunskap, speciellt ekonomstudenter som befinner sig på fortsättningsnivå, dvs. nivån där man läst den grundläggande kursen i externredovisning.