Bläddra

På Avstånd

Köp här

På Avstånd

Köp här
Lyckan kan inte mätasicke vägas i pund,den lyser i ditt ögas inreen kort vibrerande sekundNär ljuset har slocknatkan jag se ditt ansikte,när ljudet har förstummatkan jag höra din röst