Bläddra

På detta berg : bön i den karmelitiska traditionen

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Köp här

På detta berg : bön i den karmelitiska traditionen

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Köp här
Det kan komma som en överraskning att höra att ingen av de två erkända auktoriteterna på bönens område, Teresa av Jesus och Johannes av Korset, förespråkar någon särskild bönemetod. Man kan snarare säga att de går till själva kärnan av vad bön egentligen handlar om: människans blottställande av sig själv inför den självutlämnande Gudens realitet. De visar på några grundläggande förutsättningar i vårt levnadssätt för att ett äkta möte med Gud skall kunna äga rum, och de kartlägger hur vägen gåt mot ett allt djupare gudsförhållande och den slutliga föreningen.
Sr Mary of St. Joseph ger här en personlig och rik introduktion till Karmels tradition av inre bön och kontemplation. Hon är sedan många år karmelitnunna i London.