Bläddra

På helig mark

Köp här

På helig mark

Köp här
Vem kan beskriva det obeskrivliga?Vem kan ge uttryck för djupen i Guds härlighet? Inte en enda lovsång förmår det till fullo. Ingen melodi uttrycker det vackert nog. Ingen poesi gör det rättvisa. Våra egna liv blir sången. Vi blir tillbedjare på helig mark med ansiktet mot marken, uppfyllda av tillbedjan, vördnad och förundran som låter varje ton i våra liv ljuda i gensvar på Hans härlighet. Tillbedjan är inte verklighetsfrämmande - den undviker inte smärta och lidande, och beviset på dess äkthet är det tjänande liv det leder till Matt Redmans andra bok efter Tillbedjaren som vägrar ge upp tar oss med på en resa fylld av fascination, vördnad och förundran över djupen i Guds mysterium. "Detta är en bok för alla tillbedjare, inte bara för lovsångsledare". Biskop Graham Gray Matt Redman är en av vår tids mest uppmärksammade låtskrivare och lovsångsledare. Hans sånger har översatts till många språk och de sjungs i kyrkorna världen över. Han är också en av grundarna av Soul Survivor - en ungdomsrörelse inom anglikanska kyrkan i England.