Bläddra

På jakt efter framtidens arbete : – utmaningar i arbetets organisering och forskning

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

På jakt efter framtidens arbete : – utmaningar i arbetets organisering och forskning

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Omvandlingen i svenskt arbetsliv är genomgripande, utmaningarna stora. Arbetslösheten är omfattande, sjuktalen höga. Många har otrygga anställningar och prestationstrycket är högt till följd av nya organisationsformer. Den samhällsvetenskapliga forskningen om arbetslivet måste stärkas för ekonomins problem bestäms i hög grad av arbetets organisering.
Politiska inititiativ öppnar möjligheter. Här ger ett trettiotal forskare förslag på analys och åtgärder.
Åke Sandberg har redigerat boken. Han är civilekonomi, docent i sociologi och professor em. vid Stockholms iniversitet. Han har utgivit bland annat Nordic Lights. Work, management and welfare in Scandinavia (SNS 2013).